CONART STRUCTURI S.R.L., cod de identificare fiscală 37881821, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1281/2017, cu sediul în str. Voinicenilor, nr. 693, Sat Sîntana de Mureş, Comuna Sîntana de Mureş, Județ Mureş, România, cod poștal -, telefon 0742641339, poștă electronică: conartstructuriverzi@gmail.com, în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 09.02.2023 proiectul cu SMIS 159712, RUE 1663 intitulat: “Consolidarea pe piață și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a CONART STRUCTURI SRL” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în data de 09.02.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.922.411,17 lei lei, din care suma finanţării acordate prin Programul Operaţional Competitivitate este de 2.462.654,10 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Dotarea patrimoniului societății CONART STRUCTURI S.R.L. cu active corporale și necorporale necesare prestării activității CAEN 4399- alte lucrări speciale de construcții n.c.a., respectiv Încărcător multifuncțional rotativ cu braț telescopic și Platformă aeriană electrică mobilă 100% electrică, 1 magazin virtual, certificarea sistemelor de management (din resurse proprii) în conformitate cu standardele ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), internaționalizarea afacerii (din resurse proprii);
  • Crearea a 2 locuri de muncă și menținerea nr. mediu de salariați de 30, respectiv de la nivelul anului 2020. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, 1 loc de muncă, din cele 2, va aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – 15,185%.

Date de contact:

Str. Voinicenilor, nr. 693, Sat Sîntana de Mureş, Comuna Sîntana de Mureş, Județ Mureş, România, telefon 0742641339, poștă electronică: conartstructuriverzi@gmail.com.